Irodatakarítás – Hányszor?

Az, hogy milyen időközönként takaríttassuk irodánkat, számos tényező függvénye. Ezen tényezők között bizony komoly szabályozás is szerepel, melyet sajnos akad, aki nem mindig vesz figyelembe, pedig a szabályozás alapja egészségügyi okokra vezethető vissza.
Az irodák, pontosabban minden munkahely takarításának előírt gyakorisága főleg attól függ, hányan dolgoznak az adott helyen és milyen tevékenységet folytatnak. Ezek alapján a 3/22. (II.8.) SzCsM.EüM együttes rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeik minimális szintjéről kimondja, hogy a munkáltató köteles biztosítani dolgozói számára a rendszeresen tisztított munkahelyet, munkaeszközöket, felszereléseket és berendezéseket, ráadásul mindezt a higiénés követelményeknek megfelelően. Ezen belül így rendelkezik:
A munkáltató köteles gondoskodni a munkahelyek rendszeres takarításáról mely a használatnak megfelelő rendszerességgel történik.
Olyan munkahelyek esetében, ahol veszélyes anyagok pora szennyezheti a levegőt és a szennyezett levegővel a munkavállaló kapcsolatba kerülhet, a takarítást úgy köteles megoldani, hogy az ne legyen egy újabb veszélyforrás.

 

aktákIrodatakarítás – Nyilvántartást is kell vezetni

Számos munkahelyet ellenőrizhet az ÁNTSZ, ráadásuk szúrópróba szerűen és az ellenőrzéskor tapasztalt pillanatnyi helyzet alapján születik döntés arról, hogy a munkáltató eleget tesz-e a kötelességének, a munkahely, iroda megfelel-e a követelményeknek, tehát a tisztasági szint megfelelő-e vagy sem. Amennyiben nem megfelelő a tisztaság, nincs meg a kellő higiénia, az ANTSZ megteheti, hogy ideiglenesen bezáratja az adott munkahelyet.
Irodák esetében a rendszeres irodatakarítás a megfelelő takarítócég megválasztásával minden higiéniai feltételnek eleget tevő eredményt produkál. Viszonylag ritka az iroda ANTSZ ellenőrzése, az ellenőrzés lehetősége inkább csak bizonyos speciálisabb irodákra korlátozódik, de a higiénia, a tisztaság akkor is roppant fontos. Egy dolgozói bejelentés vagy panasz egy ügyféltől bármelyik irodára rászabadíthatja az ANTSZ embereit, de nem csupán ezért lényeges a rendszeres irodatakarítás, a fertőtlenítőtakarítás, hanem azért is, mert a dolgozók közérzete, egészségi állapota forog kockán.