Gyakran találkozunk a „higiénia”, „higiénikus” kifejezésekkel, melyekről valószínűleg mindnyájan tudjuk, hogy fertőtlenített, tiszta, fertőzésveszélytől mentes állapotokra utalnak. Egy takarítócég, amilyenek mi is vagyunk, mindig törekszik a higiéniára és az irodatakarítás, intézmény takarítás, üzem vagy raktár takarítás stb. után higiénikus állapotban hagyja ott a terepet. De vajon hányan ismerik a fogalom definícióját, pláne hányan ismerik a higiénia területeit?

Mi a higiénia?

A higiénia az orvostudományok közé tartozik. Az elnevezés Hügieia, a tisztaság és közegészségügy római istennőjének nevéből származik, akit gyakran ábrázoltak Aszklépiosszal, a gyógyítás istenével. A higiénia, mint az orvostudomány egyik ága a környezet, életkörülmények és munkakörülmények emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja. A higiénia, mint tudomány ág, szabályozza a lakóhelyek, munkahelyek, élelmezés és életmód azon vonatkozásait, melyek hatást gyakorolhatnak az egészségre. Vizsgálati eredményei alapján igyekszik kiküszöbölni az egészségügyi veszélyeket és biztosítani az egészségmegőrzést. Különböző szabályokat, intézkedéseket, módszereket és az ezek betartásához, alkalmazásához szükséges szereket és eszközöket is kifejleszti. Fő cél a fertőzések és fertőző betegségek elleni védekezés.

higienia_eloirasok

A higiénia több területre oszlik. Külön létezik levegőhigiéné, talajhigiéné, vízhigiéné, lakóterületek higiénéje, táplálkozási higiéné, munkaegészségtan, sugáregészségtan, szennyvizek kezelése, hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás. Mindezek a területek különböző veszélyforrásokat rejtenek magukban, ezért különböző szabályozás alatt is állnak.

Azt, hogy a szabályokat betartják-e, azt a higiénés ellenőrzés keretein belül vizsgálják. A hivatalos higiénés ellenőrzésnek három típusa van gyakorlatban. A megelőző ellenőrzés a higiéniás előírásoknak való tervezetet vizsgálja. A folyamatos higiénés ellenőrzés a már működő létesítményeket és tevékenységeket ellenőrzi állandó jelleggel. Az alkalmi ellenőrzés pedig szúrópróba szerűen, mintegy lecsap a különböző intézményekre, munkahelyekre, közületekre vagy üzletekre. A higiéniás rendelkezések hiányos betartása súlyos következményeket von maga után, ezért nagyon fontos, hogy minden munkahelyen, közintézményben , szórakoztató komplexumban vagy vendéglátó helyen stb. az előírásokat jól ismerő és azoknak megfelelni tudó takarítók takarítsanak. Ha biztosra menne, szerződjön takarítócéggel!

Fertőtlenítő takarítás a folyamatos higiéniáért

A nagyobb forgalmú helyeken, munkahelyeken, irodákban nagyon fontos bizonyos területek, mint például mosdók, várók folyamatos fertőtlenítése. Ahol több ember megfordul, ott nagyobb a kórokozók megtelepedésének kockázata. Egy profi takarítócég azonban folyamatos higiéniát biztosít és segít megállapítani, hogy az adott helynek milyen és milyen gyakoriságú takarításra, fertőtlenítésre van szüksége.